Editing User:Scotfot/sandbox

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{NRW}}
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|  |[[Scotfot/sandbox#A]]
 +
|  |[[#B]]
 +
|  |[[#C]]
 +
|  |[[#D]]
 +
|  |[[#E]]
 +
|  |[[#F]]
 +
|  |[[#G]]
 +
|  |[[#H]]
 +
|  |[[#I]]
 +
|  |[[#J]]
 +
|  |[[#K]]
 +
|  |[[#L]]
 +
|  |[[#M]]
 +
|  |[[#N]]
 +
|  |[[#O]]
 +
|  |[[#P]]
 +
|  |[[#Q]]
 +
|  |[[#R]]
 +
|  |[[#S]]
 +
|  |[[#T]]
 +
|  |[[#U]]
 +
|  |[[#V]]
 +
|  |[[#W]]
 +
|  |[[#X]]
 +
|  |[[#Y]]
 +
|  |[[#Z]]
 +
|-
 +
|}
  
[[File:Edward Greenly.png|thumb|Edward Greenly]]
 
  
== Edward Greenly (1861–1951) ==
 
  
Cofir am [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.
 
  
Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams
 
  
== Edward Greenly (1861–1951) ==
 
  
Campwaith pennaf [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd ''The Geology of Anglesey'' ([http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B01782 Volume 1] and [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B06824 Volume 2]) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.
 
  
=== Mapio Môn ===
 
  
Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.
 
  
Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i [[Benjamin Neeve Peach - biographical information|Ben Peach]] yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.
 
  
=== Cyfraniadau pwysig i ddaeareg ===
 
  
Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.
 
  
Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd [[Edward Greenly D.Sc.|Greenly]] ''Methods of Geological Surveying'' yn 1930 a’i hunangofiant ''A Hand through Time: Memories Romantic'' and ''Geological'' a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).
 
  
[[Category:Welsh geologists]]
 
  
[[Category:Pioneers of the British Geological Survey]]
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== A ==
 +
== B ==
 +
== C ==
 +
== D ==
 +
== E ==
 +
== F ==
 +
== G ==
 +
== H ==
 +
== I ==
 +
== J ==
 +
== K ==
 +
== L ==
 +
== M ==
 +
== N ==
 +
== O ==
 +
== P ==
 +
== Q ==
 +
== R ==
 +
== S ==
 +
== T ==
 +
== U ==
 +
== V ==
 +
== W ==
 +
== X ==
 +
== Y ==
 +
== Z ==

Please note that all contributions to Earthwise may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Earthwise:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

  [] · [[]] · [[|]] · {{}} · · “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘ · ~ | °   · ± × ÷ ² ³ ½ · §
[[Category:]] · [[:File:]] · <code></code> · <syntaxhighlight></syntaxhighlight> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · #REDIRECT[[]] · <translate></translate> · <languages/> · ==References== · {{reflist}} · ==Footnote== · {{reflist|group=note}} · <ref group=note> · __notoc__ · {{DEFAULTSORT:}} <div class="someclass noprint"></div> {{clear}} <br>

Template used on this page: