Editing User:Scotfot/sandbox

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

This page supports semantic in-text annotations (e.g. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") to build structured and queryable content provided by Semantic MediaWiki. For a comprehensive description on how to use annotations or the #ask parser function, please have a look at the getting started, in-text annotation, or inline queries help pages.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{NRW}}
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|  |[[User:Scotfot/sandbox#A|A]]
 +
|  |[[User:Scotfot/sandbox#B|B]]
 +
|  |[[#C]]
 +
|  |[[#D]]
 +
|  |[[#E]]
 +
|  |[[#F]]
 +
|  |[[#G]]
 +
|  |[[#H]]
 +
|  |[[#I]]
 +
|  |[[#J]]
 +
|  |[[#K]]
 +
|  |[[#L]]
 +
|  |[[#M]]
 +
|  |[[#N]]
 +
|  |[[#O]]
 +
|  |[[#P]]
 +
|  |[[#Q]]
 +
|  |[[#R]]
 +
|  |[[#S]]
 +
|  |[[#T]]
 +
|  |[[#U]]
 +
|  |[[#V]]
 +
|  |[[#W]]
 +
|  |[[#X]]
 +
|  |[[#Y]]
 +
|  |[[#Z]]
 +
|-
 +
|}
 +
__NOTOC__
 +
== A ==
  
[[File:Edward Greenly.png|thumb|Edward Greenly]]
+
Adams, Thomas
  
== Edward Greenly (1861–1951) ==
+
Allan, James Knox
  
Cofir am [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.
+
Allen, Henry Attwool
  
Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams
+
[[Ernest Masson Anderson M.A., B.Sc. (Edinburgh)|Anderson, Ernest Masson]]
  
== Edward Greenly (1861–1951) ==
+
Anderson, Frederick William
  
Campwaith pennaf [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd ''The Geology of Anglesey'' ([http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B01782 Volume 1] and [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B06824 Volume 2]) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.
+
Anderson, William
  
=== Mapio Môn ===
+
Andrews, George Edward
  
Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.
+
Aveline, William Talbot
  
Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i [[Benjamin Neeve Peach - biographical information|Ben Peach]] yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.
+
== B ==
  
=== Cyfraniadau pwysig i ddaeareg ===
+
Bailey, Edward Battersby
  
Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.
+
Baily, William Hellier
  
Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd [[Edward Greenly D.Sc.|Greenly]] ''Methods of Geological Surveying'' yn 1930 a’i hunangofiant ''A Hand through Time: Memories Romantic'' and ''Geological'' a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).
+
Barrow, George
  
[[Category:Welsh geologists]]
+
Bauerman, Hilary
  
[[Category:Pioneers of the British Geological Survey]]
+
Bennett, Francis James
 +
 
 +
Bennie, James
 +
 
 +
Best, Edward
 +
 
 +
Bishopp, T.C.
 +
 
 +
Blake, John Hopwood
 +
 
 +
Blakely, John
 +
 
 +
Bone, Charles R.
 +
 
 +
Bosworth, Thomas Owen
 +
 
 +
Brewer, J.
 +
 
 +
Bristow, Henry William
 +
 
 +
Bromehead, Cyril Edward Nowill
 +
 
 +
Buchan, Stevenson
 +
 
 +
Burnett, George Alexander
 +
 
 +
Burns, David
 +
 
 +
Butler, Arthur James
 +
 
 +
== C ==
 +
 
 +
Cadell, Henry Moubray
 +
 
 +
Cameron, Alan Charles Grant
 +
 
 +
Campbell, C.R.
 +
 
 +
Cantrill, Thomas Crosbee
 +
 
 +
Carroll, F. Maxwell
 +
 
 +
Carruthers, Robert George
 +
 
 +
Chatwin, Charles Panzetta
 +
 
 +
Clark, Richard
 +
 
 +
Clough, Charles Thomas
 +
 
 +
Colvin, Alexander
 +
 
 +
Cope, Fred Wolverston
 +
 
 +
Cotton, J.
 +
 
 +
Couper, William Hick
 +
 
 +
Craik, James
 +
 
 +
Crampton, Cecil Burleigh
 +
 
 +
Croll, James
 +
 
 +
Crook, Charles Victor
 +
 
 +
Crookall, Robert
 +
 
 +
Cruise, Richard Joseph
 +
 
 +
Cunningham-Craig, Edward Hubert
 +
 
 +
Cunnington, Cecil Henry
 +
 
 +
Curry, James
 +
 
 +
== D ==
 +
 
 +
Dakyns, John Roche
 +
 
 +
Dalton, William Herbert
 +
 
 +
Davidson, Charles Findlay
 +
 
 +
Davies, William
 +
 
 +
Dawkins, William Boyd
 +
 
 +
De la Beche, Henry Thomas
 +
 
 +
De Rance, Charles Eugene
 +
 
 +
Dewey, Henry
 +
 
 +
Dick, Allan B.
 +
 
 +
Dines, Henry George
 +
 
 +
Dinham, Charles Hawker
 +
 
 +
Dix, Matthew
 +
 
 +
Dixon, Ernest Edward Leslie
 +
 
 +
Drew, Frederick
 +
 
 +
Du Noyer, George Victor
 +
 
 +
Duffin, W. L’Estrange
 +
 
 +
Dunham, Kingsley Charles
 +
 
 +
== E ==
 +
 
 +
Eastwood, Tom
 +
 
 +
Edmunds, Francis Hereward
 +
 
 +
Edwards, Wilfrid Norman
 +
 
 +
Egan, Frederick William
 +
 
 +
Elliott, Eustace George William
 +
 
 +
Etheridge, Robert
 +
 
 +
Evans, Ralph du Boulay
 +
 
 +
Eyles, Victor Ambrose
 +
 
 +
== F ==
 +
 
 +
Flanagan, James
 +
 
 +
Flett, John Smith
 +
 
 +
Foot, Frederick James
 +
 
 +
Forbes, Edward
 +
 
 +
Forbes, James Grellier
 +
 
 +
Foster, Clement Le Neve
 +
 
 +
Fowler, Alexander
 +
 
 +
Fox-Strangways, Charles Edward
 +
 
 +
Frankland, Edward
 +
 
 +
== G ==
 +
 
 +
Galvan, Charles
 +
 
 +
Gapper, J.C.
 +
 
 +
Garraway, Francis
 +
 
 +
Geikie, Archibald
 +
 
 +
Geikie, James
 +
 
 +
George, Thomas Neville
 +
 
 +
Gibbs, Richard
 +
 
 +
Gibson, Walcot
 +
 
 +
Goodchild, John George
 +
 
 +
Gould, Charles
 +
 
 +
Grabham, George Walter
 +
 
 +
Gray, Henry James
 +
 
 +
Green, Alexander Henry
 +
 
 +
Greenly, Edward
 +
 
 +
Gunn, William
 +
 
 +
== H ==
 +
 
 +
Hallett, G.
 +
 
 +
Hallimond, Arthur Francis
 +
 
 +
Haragan, J.
 +
 
 +
Hardman, Edward Townley
 +
 
 +
Harker, Alfred
 +
 
 +
Hatch, Frederick Henry
 +
 
 +
Hawkins, Charles Edward
 +
 
 +
Hay, John
 +
 
 +
Hebert, E.J.
 +
 
 +
Henfrey, Arthur Henfrey
 +
 
 +
Henfrey, George
 +
 
 +
Hill, John Bastian
 +
 
 +
Hinxman, Lionel Wordsworth
 +
 
 +
Hockman, William Rolls
 +
 
 +
Hofmann, Augustus Wilhelm
 +
 
 +
Hollingworth, Sydney Ewart
 +
 
 +
Holloway, W.B.
 +
 
 +
Holloway, W.H.
 +
 
 +
Holmes, Stanley Charles Arthur
 +
 
 +
Holmes, Thomas Vincent
 +
 
 +
Hooker, Joseph Dalton
 +
 
 +
Horne, John
 +
 
 +
Hoskins, Pierce Hoskins
 +
 
 +
Howe, John Allan
 +
 
 +
Howell, Henry Hyett
 +
 
 +
Hughes, Thomas McKenny
 +
 
 +
Hull, Edward
 +
 
 +
Hunt, Robert
 +
 
 +
Huxley, Thomas Henry
 +
 
 +
Hyland, John Shearson
 +
 
 +
== I ==
 +
 
 +
Ibbetson, Levett Landon Boscawen
 +
 
 +
Irvine, Duncan Robertson
 +
 
 +
== J ==
 +
 
 +
Jack, Robert Logan
 +
 
 +
James, Henry
 +
 
 +
James, Trevor Evans
 +
 
 +
Johnstone, Thomas Archibald
 +
 
 +
Jones, Owen Thomas
 +
 
 +
Jones, Robert Cyril Briscoe
 +
 
 +
Jordan, James B.
 +
 
 +
Jordan, Thomas B.
 +
 
 +
Judd, John Wesley
 +
 
 +
Jukes, Joseph Beete
 +
 
 +
Jukes-Browne, Alfred John
 +
 
 +
== K ==
 +
 
 +
Kelly, John
 +
 
 +
Kennedy, John
 +
 
 +
Kennedy, William Quarrier
 +
 
 +
Kilroe, James Robinson
 +
 
 +
Kinahan, George Henry
 +
 
 +
King, William Bernard Robinson
 +
 
 +
Kitchin, Finlay Lorimer
 +
 
 +
Knox, John
 +
 
 +
Kynaston, Herbert
 +
 
 +
== L ==
 +
 
 +
Lamplugh, George William
 +
 
 +
Lebour, George Alexander Louis
 +
 
 +
Lee, Gabriel Wharton
 +
 
 +
Leeson, E.
 +
 
 +
Leonard, Hugh
 +
 
 +
Leonard, William Benjamin
 +
 
 +
Lewis, Edward
 +
 
 +
Lightfoot, Ben
 +
 
 +
Lightfoot, G. Herbert
 +
 
 +
Linn, James
 +
 
 +
Lloyd, Wilfred
 +
 
 +
Logan, William Edmond
 +
 
 +
Lucas, Joseph
 +
 
 +
Lunn, Robert
 +
 
 +
== M ==
 +
 
 +
MacAlister, Donald Alexander
 +
 
 +
Macconochie, Arthur Francis
 +
 
 +
Macconochie, Arthur I.
 +
 
 +
MacGregor, Archibald Gordon
 +
 
 +
Macgregor, Murray
 +
 
 +
Maden, James
 +
 
 +
Marsden, Frank
 +
 
 +
Maufe, Herbert Brantwood
 +
 
 +
McCoy, Frederick
 +
 
 +
McHenry, Alexander
 +
 
 +
McLintock, William Francis Porter
 +
 
 +
McVey, Henry Stobie
 +
 
 +
Meade, Richard
 +
 
 +
Medlicott, Henry Benedict
 +
 
 +
Medlicott, Joseph G.
 +
 
 +
Medlicott, Samuel
 +
 
 +
Miller, Hugh
 +
 
 +
Mitchell, George Hoole
 +
 
 +
Mitchell, William Fancourt
 +
 
 +
Mooney, Dennis
 +
 
 +
Morgan, Stephen William
 +
 
 +
Mourant, Arthur Ernest
 +
 
 +
Muir, John Malcolm
 +
 
 +
Murchison, R.M.
 +
 
 +
Murchison, Roderick Impey
 +
 
 +
Murray, Alexander
 +
 
 +
== N ==
 +
 
 +
Newton, Edwin Tulley
 +
 
 +
Newton, Richard Bullen
 +
 
 +
Newton, T.W.
 +
 
 +
Noble, Arthur Henry
 +
 
 +
Nolan, Joseph
 +
 
 +
== O ==
 +
 
 +
O’Kelly, Joseph
 +
 
 +
Oakley, Kenneth Page
 +
 
 +
O'Connor, Patrick Michael
 +
 
 +
Oldham, Thomas
 +
 
 +
== P ==
 +
 
 +
Peach, Benjamin Neeve
 +
 
 +
Penning, William Henry
 +
 
 +
Penny, J.
 +
 
 +
Percy, John
 +
 
 +
Phemister, James
 +
 
 +
Phillips, John
 +
 
 +
Phillips, Richard
 +
 
 +
Playfair, Lyon
 +
 
 +
Pocock, Roy Woodhouse
 +
 
 +
Pocock, Theodore Innes
 +
 
 +
Pollard, William
 +
 
 +
Polwhele, Thomas Roxburgh
 +
 
 +
Pond, Samuel
 +
 
 +
Pringle, Alexander
 +
 
 +
Pringle, John
 +
 
 +
Pugh, T.J.G.
 +
 
 +
== R ==
 +
 
 +
Ramsay, Andrew Crombie
 +
 
 +
Read, Herbert Harold
 +
 
 +
Reeks, Trenham
 +
 
 +
Rees, Josiah
 +
 
 +
Reid, Clement
 +
 
 +
Rhind, J.
 +
 
 +
Rhind, W.
 +
 
 +
Rhodes, John
 +
 
 +
Richey, James Ernest
 +
 
 +
Robbie, James Andrew
 +
 
 +
Robertson, Thomas
 +
 
 +
Rose, William Colin Campbell
 +
 
 +
Ross, George
 +
 
 +
Rudler, Frederick William
 +
 
 +
Russell, Robert
 +
 
 +
Rutley, Frank
 +
 
 +
== S ==
 +
 
 +
Salter, John William
 +
 
 +
Salter, Peter John
 +
 
 +
Scrivenor, John Brooke
 +
 
 +
Selwyn, Alfred Richard
 +
 
 +
Seymour, Henry Joseph
 +
 
 +
Sharman, George
 +
 
 +
Shelswell, John
 +
 
 +
Sherlock, Robert Lionel
 +
 
 +
Simmons, William Charles
 +
 
 +
Simpson, John Baird
 +
 
 +
Skae, Harriman Malcolm
 +
 
 +
Skertchly, Sydney Barber Josiah
 +
 
 +
Smith, Bernard
 +
 
 +
Smyth, Warington Wilkinson
 +
 
 +
Sollas, William Johnson
 +
 
 +
Stephens, John Victor
 +
 
 +
Stokes, G.G.
 +
 
 +
Stokes, R.S.
 +
 
 +
Strahan, Aubrey
 +
 
 +
Stubblefield, Cyril James
 +
 
 +
Symes, Richard Glascott
 +
 
 +
== T ==
 +
 
 +
Taylor, James Haward
 +
 
 +
Teall, Jethro Justinian Harris
 +
 
 +
Thomas, Herbert Henry
 +
 
 +
Thomas, Ivor
 +
 
 +
Tiddeman, Richard Hill
 +
 
 +
Tonks, Laurance Henry
 +
 
 +
Tookey, Charles
 +
 
 +
Topley, William
 +
 
 +
Traill, William A.
 +
 
 +
Trench, Richard
 +
 
 +
Trimmer, Edward J.A.
 +
 
 +
Trimmer, Joshua
 +
 
 +
Trotter, Frederick Murray
 +
 
 +
Tyndall, John
 +
 
 +
== U ==
 +
 
 +
Ussher, William Augustus Edmond
 +
 
 +
== W ==
 +
 
 +
Walters, Hugh
 +
 
 +
Ward, James
 +
 
 +
Warren, James Lillie
 +
 
 +
Watts, William Whitehead
 +
 
 +
Wedd, Charles B.
 +
 
 +
Welch, Francis Brian Awburn
 +
 
 +
Whitaker, William
 +
 
 +
Whitehead, Talbot Haes
 +
 
 +
Wild, H.
 +
 
 +
Wilkinson, Sydney Berdoe Neal
 +
 
 +
William, William Rudler
 +
 
 +
Williams, David Hiram
 +
 
 +
Williams, Horace Walter Gilbert
 +
 
 +
Willis, Robert
 +
 
 +
Wills, Leonard Johnston
 +
 
 +
Willson, Walter Lindsay
 +
 
 +
Wilson, George Victor
 +
 
 +
Wilson, James Simpson Grant
 +
 
 +
Wollaston, G. Hyde
 +
 
 +
Woodward, Horace Bolingbroke
 +
 
 +
Wray, Disney Alexander
 +
 
 +
Wright, William Bourke
 +
 
 +
Wyley, Andrew
 +
 
 +
Wynne, Alfred H.
 +
 
 +
Wynne, Arthur Beavor
 +
 
 +
== Y ==
 +
 
 +
Young, John
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== A ==
 +
== B ==
 +
== C ==
 +
== D ==
 +
== E ==
 +
== F ==
 +
== G ==
 +
== H ==
 +
== I ==
 +
== J ==
 +
== K ==
 +
== L ==
 +
== M ==
 +
== N ==
 +
== O ==
 +
== P ==
 +
== Q ==
 +
== R ==
 +
== S ==
 +
== T ==
 +
== U ==
 +
== V ==
 +
== W ==
 +
== X ==
 +
== Y ==
 +
== Z ==

Please note that all contributions to Earthwise may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Earthwise:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

  [] · [[]] · [[|]] · {{}} · · “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘ · ~ | °   · ± × ÷ ² ³ ½ · §
[[Category:]] · [[:File:]] · <code></code> · <syntaxhighlight></syntaxhighlight> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · #REDIRECT[[]] · <translate></translate> · <languages/> · ==References== · {{reflist}} · ==Footnote== · {{reflist|group=note}} · <ref group=note> · __notoc__ · {{DEFAULTSORT:}} <div class="someclass noprint"></div> {{clear}} <br>

Template used on this page: