Difference between revisions of "User:Scotfot/sandbox"

From Earthwise
Jump to navigation Jump to search
 
(45 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Geological Survey of Northern Ireland ==
+
{{NRW}}
  
=== Photographs ===
+
[[File:Edward Greenly.png|thumb|Edward Greenly]]
  
There is a large collection of geological photographs of Northern Ireland on Geoscenic:
+
== Edward Greenly (1861–1951) ==
  
[http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1024 Antrim]
+
Cofir am [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.
  
[http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1025 Londonderry]
+
Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams
  
[http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1026 Tyrone]
+
== Edward Greenly (1861–1951) ==
  
[http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1027 Down]
+
Campwaith pennaf [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd ''The Geology of Anglesey'' ([http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B01782 Volume 1] and [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B06824 Volume 2]) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.
  
[http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1028 Fermanagh]
+
=== Mapio Môn ===
  
<gallery>
+
Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.
File:P947999.jpg|Palaeo-doline at least 15 m deep excavated in late Asbian limestones of the Rockdale Limestone Formation infilled with reddish brown clay and silt. Ballysudden quarry, 3 km SSW of Cookstown, Co. Tyrone.
 
File:P948000.jpg|The Rossmore Mudstone Formation with three thin beds of very hard calcareous siltstone. Pit at Derraghadoan [H 793 644], 2 km north of Dungannon, Co. Tyrone.
 
File:P947998.jpg|The Drumlish Conglomerate Formation, Straduff quarry [H 343 666], Co. Tyrone, 16 km ENE of Kesh. Vertical bedding, youngs to the right.
 
File:P948015.jpg|The Clay-with-Flints deposit. Devlin’s quarry [H 872 816], 2.5 km SSE of Moneymore, Co. Tyrone.
 
File:P948013.jpg|Paramoudra in the Ballymagarry Chalk Member of the Ulster White Limestone Formation. Clarehill quarry [J 154 603], 500 m southeast of Moira, Co. Down.
 
File:P948017.jpg|The DHIF between white chalk of the Late Cretaceous Ulster White Limestone Formation and basalt lava of the Early Palaeogene Antrim Lava Group.
 
File:P948019.jpg|The Clay-with-Flints deposi . Gibson’s quarry [H 980 546], 3 km WNW of Portadown, Co. Armagh. (Pen length 14 cm).
 
File:P948021.jpg|Intra-basalt lava flow channel feature. Soldierstown quarry [J 157 634], 3 km NNE of Moira, Co. Antrim.
 
File:P948023.jpg|Detail of the base of the clay-with-flints deposit filling the channel on the north face of the quarry.
 
File:P948025.jpg|Thin lava flows of the Lower Basalt Formation (Antrim Lava Group). Black Head [J 488 935], 2 km northeast of Whitehead, Co. Antrim.
 
File:P948026.jpg|The Lower Basalt Formation showing the top of a lower flow (reddened) and base of the succeeding flow with numerous pipe vesicles. Black Head [J 488 935], Co. Antrim.
 
</gallery>
 
  
=== Memoirs ===
+
Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i [[Benjamin Neeve Peach - biographical information|Ben Peach]] yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.
  
B02133 1843 Report on the geology of the County of Londonderry and of parts of Tyrone and Fermanagh
+
=== Cyfraniadau pwysig i ddaeareg ===
  
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02134 B02134] 1910 On rock specimens dredged from the floor of the Atlantic off the coast of Ireland, and their bearing on submarine geology
+
Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.
  
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02135 B02135] 1910 The geological features and soils of the agricultural station of the Department of Agriculture at Ballyhaise in the County of Cavan
+
Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd [[Edward Greenly D.Sc.|Greenly]] ''Methods of Geological Surveying'' yn 1930 a’i hunangofiant ''A Hand through Time: Memories Romantic'' and ''Geological'' a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).
  
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02136 B02136] 1912 The interbasaltic rocks (iron ores and bauxites) of north-east Ireland
+
[[Category:Welsh geologists]]
  
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02137 B02137] 1914 The geology of Clare Island, County Mayo
+
[[Category:Pioneers of the British Geological Survey]]
 
 
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02138 B02138] 1922 Memoir and map of localities of minerals of economic importance and metalliferous mines in Ireland
 
 
 
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02139 B02139] 1923 Barytes in Ireland
 
 
 
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02141 B02141] 1978 Geology of the Causeway Coast : memoir for one-inch geological sheet 7: volume 1
 
 
 
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02142 B02142] 1978 Geology of the Causeway Coast : memoir for one-inch geological sheet 7: volume 2
 
 
 
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02143 B02143] 1966 Geology of the country around Ballycastle (one inch sheet 8)
 
 
 
=== Memoirs (in table) ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02133 B02133] || 1843 || Report on the geology of the County of Londonderry and of parts of Tyrone and Fermanagh
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02134 B02134] || 1910 || On rock specimens dredged from the floor of the Atlantic off the coast of Ireland, and their bearing on submarine geology
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02135 B02135] || 1910 || The geological features and soils of the agricultural station of the Department of Agriculture at Ballyhaise in the County of Cavan
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02136 B02136] || 1912 || The interbasaltic rocks (iron ores and bauxites) of north-east Ireland
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02137 B02137] || 1914 || The geology of Clare Island, County Mayo
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02138 B02138] || 1922 || Memoir and map of localities of minerals of economic importance and metalliferous mines in Ireland
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02139 B02139] || 1923 || Barytes in Ireland
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02141 B02141] || 1978 || Geology of the Causeway Coast : memoir for one-inch geological sheet 7: volume 1
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02142 B02142] || 1978 || Geology of the Causeway Coast : memoir for one-inch geological sheet 7: volume 2
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B02143 B02143] || 1966 || Geology of the country around Ballycastle (one inch sheet 8)
 
|}
 
 
 
=== Geological Survey of Ireland 1:63,360 geological map series ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|'''Sheet number''' || '''Date''' || '''Sheet title''' || '''Surveyors'''
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR002A_001 Sheet 2] || 1888 || Glengad Head || Geologically surveyed by Richard J. Cruise
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR003A_001 Sheet 3] || 1889 || Tory Island || Geologically surveyed by F.W. Egan and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR004A_001 Sheet 4] || 1890 || Dunfanaghy || Geologically surveyed by S.B. Wilkinson, J. Nolan, R.J. Cruise F. Egan and A. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR005A_001 Sheet 5] || 1890 || Carndonagh || Geologically surveyed by Richard J. Cruise
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR006A_001 Sheet 6] || 1889 || Moville || Geologically surveyed by J. Nolan, R.J. Cruise, F.W. Egan and A. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR007A_001 Sheet 7] || 1887 || Giant's Causeway || Geologically surveyed by Rich'd G. Symes, F.W. Egan and A. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR008A_001 Sheet 8] || 1887 || Ballycastle || Geologically surveyed by Rich'd G. Symes and Alex. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR008B_001 Sheet 8] || 1907 || Ballycastle || Geologically surveyed by Rich'd G. Symes and Alex. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR009A_001 Sheet 9] || 1889 || Gweedore || Geologically surveyed by Joseph Nolan, F.W. Egan and J.R. Kilroe
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR010A_001 Sheet 10] || 1890 || Kilmacrenan || Geologically surveyed by G.H. Kinahan, S.B. Wilkinson, J. Nolan and A. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR011A_001 Sheet 11] || 1890 || Londonderry || Geologically surveyed by G.H. Kinahan, J. Nolan and R.J. Cruise
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR012A_001 Sheet 12] || 1884 || Newtown Limavady || Geologically surveyed by J. Nolan and F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR013A_001 Sheet 13] || 1883 || Coleraine || Geologically surveyed by F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR014A_001 Sheet 14] || 1886 || Cushendall || Geologically surveyed by R.G. Symes and A. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR015A_001 Sheet 15] || 1890 || Dunglow || Geologically surveyed by J.R. Kilroe, A. McHenry and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR016A_001 Sheet 16] || 1890 || Letterkenny || Geologically surveyed by G.H. Kinahan, F.W. Egan, A. McHenry and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR017A_001 Sheet 17] || 1888 || Strabane || Geologically surveyed by G.H. Kinahan, S.B. Wilkinson, J. Nolan and F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR018A_001 Sheet 18] || 1884 || Dungiven || Geologically surveyed by J. Nolan and F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR019A_001 Sheet 19] || 1882 || Maghera || Geologically surveyed by F.W. Egan and W.A. Traill
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR020A_001 Sheet 20] || 1883 || Ballymena || Geologically surveyed by R.G. Symes and W.A. Traill
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR021A_001 Sheet 21] || 1869 || Larne || Surveyed by G.V. Du Noyer
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR021B_001 Sheet 21] || 1883 || Larne || Surveyed by Geo.V. Du Noyer
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR022A_001 Sheet 22] || 1890 || Glen Bay || Geologically surveyed by J.R. Kilroe and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR024A_001 Sheet 24] || 1887 || Donegal || Geologically surveyed by R.G. Symes, F.W. Egan, J.R. Kilroe and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR025A_001 Sheet 25] || 1886 || Newtown Stewart || Geologically surveyed by S.B. Wilkinson, F.W. Egan and J.R. Kilroe
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR024C_001 Sheet 24] || 1914 || Donegal || Geologically surveyed by R.G. Symes, F.W. Egan, J.R. Kilroe and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR026A_001 Sheet 26] || 1882 || Draperstown || Geologically surveyed by J. Nolan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR027A_001 Sheet 27] || 1880 || Cookstown || Geologically surveyed by F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR027B_001 Sheet 27] || 1966 || Cookstown || Geologically surveyed by F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR028A_001 Sheet 28] || 1874 || Antrim || Geologically surveyed by G.V. Du Noyer and W.E.L.E. Duffin
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR029A_001 Sheet 29] || 1869 || Carrickfergus || G.V. Du Noyer.
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR029D_001 Sheet 29] || 1898 || Carrickfergus || G.V. Du Noyer.
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR030A_001 Sheet 30] || 1890 || Kilcar || Geologically surveyed by W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR031A_001 Sheet 31] || 1888 || Ballyshannon || Rich'd G. Symes and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR032A_001 Sheet 32] || 1885 || Pettigoe || Geologically surveyed by Rich'd G. Symes, S.B. Wilkinson and W.F. Mitchell
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR033A_001 Sheet 33] || 1885 || Omagh || Geologically surveyed by R.G. Symes, S.B. Wilkinson, J. Nolan and J.R. Kilroe
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR034A_001 Sheet 34] || 1887 || Ballygawley || Geologically surveyed by J. Nolan and E.T. Hardman
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR035A_001 Sheet 35] || 1875 || Dungannon || Geologically surveyed by Edward T. Hardman
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR036B_001 Sheet 36] || 1876 || Belfast || Geologically surveyed by G.V. Du Noyer, J.J. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR036A_001 Sheet 36] || 1870 || Belfast || Surveyed by G.V. Du Noyer, J.J. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR037A_001 Sheet 37] || 1869 || Newtown Ards || Surveyed by G.V. Du Noyer, J.L. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR037C_001 Sheet 37] || 1900 || Newtown Ards || Surveyed by G.V. Du Noyer, J.L. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR038A_001 Sheet 38] || 1869 || [Part of the coast of Down] || Surveyed by G.V. Du Noyer, J.L. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR038B_001 Sheet 38] || 1898 || [Part of the coast of Down] || Surveyed by G.V. Du Noyer, J.L. Warren and W.B. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR039A_001 Sheet 39] || 1878 || [Erriss Head] || Geologically surveyed by W.B. Leonard and Alex. McHenry
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR040A_001 Sheet 40] || 1877 || [Benwee Head] || Geologically surveyed by W.A. Traill and H. Leonard
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR041A_001 Sheet 41] || 1877 || [Downpatrick Head] || Geologically surveyed by Richard G. Symes
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR042A_001 Sheet 42] || 1883 || [Part of Sligo] || Geologically surveyed by Richard G. Symes and Edward T. Hardman
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR043A_001 Sheet 43] || 1885 || Manor Hamilton || Geologically surveyed by R.G. Symes, S.W. Wilkinson and E.T. Hardman
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR044B_001 Sheet 44] || 1913 || Derrygonnelly || Geologically surveyed by S.B. Wilkinson and R.G. Symes. Re-edited 1913.
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR045A_001 Sheet 45] || 1881 || Enninskillen || Geologically surveyed by S.B. Wilkinson and J.R. Kilroe
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR046A_001 Sheet 46] || 1881 || Clogher || Geologically surveyed by Joseph Nolan, Richard J. Cruise and J.R. Kilroe
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR047A_001 Sheet 47] || 1873 || Armagh || Surveyed by F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR047B_001 Sheet 47] || 1898 || Armagh || Surveyed by F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR048B_001 Sheet 48] || 1901 || Banbridge || Geologically surveyed by J.L.Warren, F.W. Egan and W.A. Traill
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR048A_001 Sheet 48] || 1871 || Banbridge || Geologically surveyed by J.L.Warren, F.W. Egan and W.A. Traill
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR049B_001 Sheet 49] || 1901 || Downpatrick || Geologically surveyed by W.A. Traill and F.W. Egan
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/irishmaps.html?id=IR049A_001 Sheet 49] || 1869 || Downpatrick || Geologically surveyed by W.A. Traill and F.W. Egan
 
|}
 
 
 
=== Mine plans ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
! Plan Number !! Plan Name !! Commodity
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP001 MP001] || Conlig/Whitespots Lead Mine (M3/158) || Lead
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP001B MP001B] || Conlig/Whitespots Lead Mine (M3/158) || Lead
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP002 MP002] || Skerry Mine (M3/443) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP003 MP003] || Skerry Mine (M3/443) || Bauxite
 
|-
 
|  MP004 || Skerry No. 2 Mine (M3/619) || Bauxite. The plan for this mine is not currently available.
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP005 MP005] || Crommelin Mines and Tuftarney Mines (M3/620) || Iron Ore
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP006 MP006] || Crommelin Mines and Tuftarney Mines (M3/621) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP007 MP007] || Glenravel Mines (Tunnel Level Workings) (M3/486) || Iron Ore
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP008 MP008] || Glenravel Mines (Ballynahavla Pit Workings) (M3/486) || Iron Ore
 
|-
 
| MP009 || Evishacrow Mines (M3/96) || The plan for this mine is not currently available.
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP010 MP010] || Evishacrow Mines (M3/96) || Iron Ore
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP011 MP011] || Evishacrow Mines (M3/96) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP012 MP012] || Evishacrow Mines (Bauxite) (M3/112) || Iron Ore
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP013 MP013] || Parkmore Iron Ore Mines (M3/223) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP014 MP014] || Essathohan Bauxite Mine (M3/619) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP015 MP015] || Essathohan Bauxite Mine (M3/619) ||
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP016 MP016] || Trostan Mines (M3/489) || Bauxite
 
|-
 
| [http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/gsnimp.html?id=MP017 MP017] || Tuftarney Bauxite Mine (M3/619) || Bauxite
 
|}
 

Latest revision as of 21:03, 1 September 2020

© Natural Resources Wales. All rights reserved. For use contact: Natural Resources Wales
Edward Greenly

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Cofir am Edward Greenly yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.

Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Campwaith pennaf Edward Greenly oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd The Geology of Anglesey (Volume 1 and Volume 2) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.

Mapio Môn[edit]

Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.

Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Ben Peach yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.

Cyfraniadau pwysig i ddaeareg[edit]

Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.

Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd Greenly Methods of Geological Surveying yn 1930 a’i hunangofiant A Hand through Time: Memories Romantic and Geological a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).