Difference between revisions of "User:Scotfot/sandbox"

From Earthwise
Jump to navigation Jump to search
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
+
{{NRW}}
  
|}
+
[[File:Edward Greenly.png|thumb|Edward Greenly]]
P545381
 
  
 +
== Edward Greenly (1861–1951) ==
  
{| class="wikitable"
+
Cofir am [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.
| Date_Text || Comment
+
 
|-
+
Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams
| 1868 || Joined Survey 1st April.
+
 
|-
+
== Edward Greenly (1861–1951) ==
| 1869 || Resigned 22nd April.
+
 
|-
+
Campwaith pennaf [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd ''The Geology of Anglesey'' ([http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B01782 Volume 1] and [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B06824 Volume 2]) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.
| 1854 || Born November 14th.
+
 
|-
+
=== Mapio Môn ===
| 1875 || Joined Survey as Temporary Fossil Collector.
+
 
|-
+
Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.
| 1882 || Assistant Naturalist.
+
 
|-
+
Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i [[Benjamin Neeve Peach - biographical information|Ben Peach]] yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.
| 1898 || Assistant Curator of Fossils.
+
 
|-
+
=== Cyfraniadau pwysig i ddaeareg ===
| 1901 || Geologist.
+
 
|-
+
Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.
| 1919 || Retired.
+
 
|-
+
Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd [[Edward Greenly D.Sc.|Greenly]] ''Methods of Geological Surveying'' yn 1930 a’i hunangofiant ''A Hand through Time: Memories Romantic'' and ''Geological'' a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).
| 1934 || Died.
+
 
|-
+
[[Category:Welsh geologists]]
| 1877 || Born August 9th.
+
 
|-
+
[[Category:Pioneers of the British Geological Survey]]
| 1903 || Joined Survey as Geologist (Senior Geologist 1922).
 
|-
 
| 1928 || Retired (ill-health).
 
|-
 
| 1822 || Born.
 
|-
 
| 1840 || Appointed, Assistant Geologist under De la Beche.  
 
|-
 
|  || Worked for a short time in Somerset on the Mendip Hills, then transferred to South Wales and surveyed parts of Pembroke.
 
|-
 
|  || Worked through other countries into North Wales, across borders to parts of West of England and into Midlands as far as Nottingham.
 
|-
 
| 1867 || Appointed District Surveyor in charge of mapping of Lake District. Lived at Kendal till retirement.
 
|-
 
| 1882 || Retired.
 
|-
 
| 1894 || Murchison Medal.
 
|-
 
| 1903 || Died May 12th. [Copy of newspaper death notice with manuscript.]
 
|-
 
| 1903 || Geol. Mag. 1903 p. 285.
 
|-
 
| 1903 || Newspaper death notice attached to ms.
 
|-
 
| 1881 || Born July 1st at Kendal. Educated at Kendal Grammar School and at Clare College, Cambridge. (1st in Nat. Science & Physics.)
 
|-
 
| 1902 || Joined Geological Survey (Scotland). D.G. 1919.
 
|-
 
| 1929 || Survey Service terminated 24/12/29.
 
|-
 
| 1929 || Appointed to Chair of Geology at Glasgow in succession to J.W. Gregory. Elected Professor 12/12/29. Term began 1/1/30, lectures 6/1/30.  
 
|-
 
| 1930 || F.R.S.
 
|-
 
|  || Glasgow Herald 25/2/30.
 
|-
 
| 1819 || Born July 7th at Bristol.
 
|-
 
| 1837 - 44 || Assistant Curator at Bristol Museum.
 
|-
 
| 1844 || Joined Geological Survey as draughtsman.
 
|-
 
| 1845 || Appointed Assistant Geologist. Duties confined to museum work.
 
|-
 
| 1854 || Appointed Assistant Naturalist under Edward Forbes, later under Huxley.
 
|-
 
| 1857 || Transferred to Irish Survey, as Acting Palaeontologist. (Post retained till 1888.)
 
|-
 
| 1868 || Additional appointment - Demonstrator in Palaeontology to Royal College of Science for Ireland.
 
|-
 
| 1867 || Wollaston Fund from Geol. Soc.
 
|-
 
| 1888 || Died Aug 6th near Dublin.
 
|-
 
| 1888 || Chief work - description and drawing of fossils, palaeontological. Notes in Irish Memoirs, papers on palaeontological and kindred subjects, 1867-75 “Figures of Characteristic British Fossils”.
 
|-
 
|  || Geol. Mag. 1888, p. 431, 576
 
|-
 
|  || Nature Aug 23. 1888, p. 396
 
|-
 
| 1853 || Born December 11th in London.
 
|-
 
|  || Educated at the Philological School conducted by Dr. Abbott. Turner Scholarship. Matriculated at 15. Elected Associate of King’s College.
 
|-
 
| 1871 || Became Private Secretary to Poulett Scrope. Recommended by him to Ramsay, then Director of Survey.
 
|-
 
| 1876 || Poulett Scrope died, and Barrow invited to fill vacancy on Survey staff.
 
|-
 
| 1896 || Geologist. First worked in E. Yorkshire; made important contributions to literature of Mesozoic rocks.
 
|-
 
|  || Through association with Allan Dick became interested in igneous and metamorphic rocks.
 
|-
 
|  || Worked at igneous and structural problems in the Eastern Highlands; the first to recognise and map zones of progressive metamorphism. Paper: “On an Intrusion of Muscovite - Biotite - Gneiss...” and others.
 
|-
 
| 1900 || Returned to England. Worked in the Cheadle and North Staffordshire Coalfield and later in the granitic and mining areas of Devon and Cornwall.
 
|-
 
| 1909 || District Geologist for London. Particularly interested in water-supply and in the construction and maintenance of tube railways.
 
|-
 
| 1912 || Bolitho Medal from Geological Society of Cornwall.
 
|-
 
| 1913 || Murchison Medal.
 
|-
 
| 1915 || Retired from Survey.
 
|-
 
| 1932 || Died July 23rd.
 
|-
 
|  || Q.J.G.S. 1933 P. LXXXVII
 
|-
 
| 1833 || Born.
 
|-
 
| 1851 || Entered Royal School of Mines. Studied under Playfair, Ramsay, Forbes, Warington Smyth, Hunt and Percy.
 
|-
 
| 1853 || Went to Freiberg Mining Academy for 3 years.
 
|-
 
| 1855 || Returned to England. Joined Geological Survey as Assistant Geologist 15th October.
 
|-
 
| 1858 || Resigned 31st. March. Appointed to Boundary Commission of N. America. 6 years survey work in Canada and US.
 
|-
 
| 1863 || F.G.S. (Served on Council 1874 - 98. Vice-President.)
 
|-
 
| 1863-88 || Government and professional works - mining and metallurgical surveys - explorations abroad.
 
|-
 
| 1872 || Sent to report on iron in India (Mem. on Indian Surveys. C.R. Monkham, 1878, p. 224).
 
|-
 
| 1883 || Appointed lecturer on metallurgy at Firth College, Sheffield.
 
|-
 
| 1886 || Appointed Professor of Metallurgy to the Ordnance College, Woolwich.
 
|-
 
| 1890 || Retired.
 
|-
 
| 1909 || Died December 5th.
 
|-
 
|  || Examiner to Civil Service Commissioners for appt. of Mine Inspectors.
 
|-
 
|  || Sci. and Art Department and B.Ed. in mining and metallurgy.
 
|-
 
|  || Roy. School of Mines and Camborne Sch. Mines.
 
|-
 
|  || Hon. Member of Chem. Soc., Metall. Soc., Inst of Mining and Metall., Iron and Steel. Inst. Assoc. Member of Inst of Civil Eng., and Royal Sch. Mines. F.G.S.
 
|-
 
| || Awards: Howard Prize 1897 (Inst. Civ. Eng). Gold Medal 1906 (Inst of Mining and Metall).
 
|-
 
|  || Geol. Mag. 1910, p. 46
 
|-
 
| 1845 || Born January 21st.
 
|-
 
| 1868 || Joined Survey 1st April.
 
|-
 
| 1899 || Retired 31st March.
 
|-
 
| 1907 || “Ightham: The Story of a Kentish Village and its surroundings.”
 
|-
 
|  || Hist. Geol. Soc. 1907 p. 213
 
|-
 
| 1821 || Born September 23rd.
 
|-
 
|  || Employed in paper factory. Leisure hours devoted to study of glacial, interglacial and post-glacial deposits of west of Scotland (also collected Carboniferous fossils).
 
|-
 
| 1867 || Results communicated to Dr Croll and published in Trans. Glasgow. Geol. Soc.
 
|-
 
| 1869 || Joined Survey as Fossil Collector (Scotland). Special knowledge of Carboniferous fossils of Central Scotland discovered many new forms - first to record Holothusians in Scottish Carboniferous, and arctic plants in silt of former lakes in Boulder Clay.
 
|-
 
| 1899 || Murchison Fund.
 
|-
 
| 1901 || Died January 28th.
 
|-
 
|  || Geol. Mag 1901.. 143
 
|-
 
|  || Hist. Geol. Soc. Glasgow 1908, p. 207
 
|-
 
| 1824 || Born December 20th.
 
|-
 
| 1855 || Joined Geological Survey.
 
|-
 
| 1862 || Promoted to Geologist.
 
|-
 
|  || Resident in Jermyn St. 38 years.
 
|-
 
| 1893 || Retired.
 
|-
 
| 1906 || Died November 8th.
 
|-
 
|  || Geol. Magazine 1907, p. 140
 
|-
 
| 1862 || Joined Survey 26th August.
 
|-
 
|  || (Assistant Surveyor. Assoc. Royal School Mines) (Annual Report for 1863 p. 196.)
 
|-
 
| 1863 || Died 4th August.
 
|-
 
| 1843 || Born July 22nd in London.
 
|-
 
|  || Educated at King’s College.
 
|-
 
| 1843 || Apprenticed to engineer, engaged for several years on railway work in Cornwall and S. Wales.
 
|-
 
| 1868 || Joined Survey. Became engaged in re-survey of portions of Somerset, later in first detailed Drift Survey of area N.W. of London.
 
|-
 
|  || Transferred to Suffolk and Norfolk. Made careful study of Forest Bed Series.
 
|-
 
| 1884 || 1” Geol. Survey of England completed. Blake went to Reading and began 6” re-survey and mapping of Drifts.
 
|-
 
| 1901 || Died March 5th.
 
|-
 
|  || Memoirs:
 
|-
 
|  || “East Dereham” (1888)
 
|-
 
|  || “Yarmouth and Lowestoft” (1890)
 
|-
 
|  || “Water Supply of Berkshire” (with Whitaker)
 
|-
 
|  || “Reading” (unfinished) (1903)
 
|-
 
|  || “Bury St Edmunds” (1886) with F.J. Bennett
 
|-
 
|  || Contributed notes to:
 
|-
 
|  || “E. Somerset” (1876)
 
|-
 
|  || “Stowmarket” (1881)
 
|-
 
|  || “Norwich” (1881)
 
|-
 
|  || “London” (1889)
 
|-
 
|  || Geol. Mag. 1901, p. 288
 
|-
 
| 1808 || Born December 24th.
 
|-
 
| 1845 || Joined Survey September.
 
|-
 
| 1875 || Died April 9th.
 
|-
 
| 1882 || Born March 28th at Spratton, Northants.
 
|-
 
| 1902 || Entered St. John’s College, Cambridge.
 
|-
 
|  || 1st Class in Nat. Sci. Tripos. Awarded Harkness Scholarship.
 
|-
 
| 1904-11 || Devoted spare time to study of Keuper Marls of Leicestershire.
 
|-
 
| 1912 || Results published: “The Keuper Marls around Charnwood.”
 
|-
 
| 1908 || Joined Geol. Survey of Scotland.
 
|-
 
|  || Mapped part of Mull under C.T. Clough (Leaf-beds at Ardtun). Contributed to Memoir “Tertiary Mull” (1924).
 
|-
 
| 1909 || Resigned from Survey.
 
|-
 
|  || Worked abroad as oil geologist - in Galicia, Italy, Trindad, Barbados, Peru, Venezuela, Ecuador, Texas, U.S. and Canada to within the Arctic Circle.
 
|-
 
| 1921 || Wollaston Fund.
 
|-
 
| 1929 || Died January 18th in London.
 
|-
 
|  || Q.J. 1929 p. LXIV
 
|-
 
|  || Geol. Mag. 1929 p. 191
 
|-
 
|  || Nature, March 30th 1929, p. 500
 
|-
 
| 1817 || Born May 17th. Son of Maj. Gen. H. Bristow.
 
|-
 
|  || Educated at King’s College, London. (Civil Engineering and Applied Science).
 
|-
 
| 1842 || Joined Survey: (1847 Geologist; 1867 Dist. Surveyor; 1872 Director).
 
|-
 
| 1842 || Worked in Radnor district on ORS and Sil:, then on Jurassic of Somerset and Gloucester Later: Dorset, Wilts, Hants, I.W., Berks., Sussex, Weald and E. Essex.
 
|-
 
|  || Memoirs: Isle of Wight (1862). “Berks and Hants” (1862 with Whitaker.) Contrib. Notes to “London Basin”, “Weald”, and “E. Somerset”.
 
|-
 
|  || Mapped and named “Penarth Beds” in Glam., Glas., and Somerset (see Geol. Mag. 1864 p. 238).
 
|-
 
| 1861 || “Glossary of Mineralogy” Published.
 
|-
 
| 1862 || Elected F.R.S.
 
|-
 
| 1869 || Translation of L. Simonin’s “La Vie Souterraine” - “Underground Life: or Mines and Miners.”
 
|-
 
| 1872 || Translation of Louis Figuier’s “World before the Deluge: and new chapter on the Rhaetic or Penarth Beds.
 
|-
 
|  || "Appointed Director of Survey, England and Wales. During Directorship 1"" Survey completed."
 
|-
 
| 1888 || Retired.
 
|-
 
| 1889 || Died June 14th.
 
|-
 
|  || Foreign Honours:
 
|-
 
|  || Diploma from Imp. Geol. Instit. Of Vienna.
 
|-
 
|  || Diploma and Insignia of an officer of Order of SS. Maurice and Lazarus (Italy).
 
|-
 
|  || List of Publications: Geol. Mag. 1889 p. 384.
 
|-
 
|  || Geol. Mag. 1889 p. 381
 
|-
 
|  || Nature, June 27th 1889 p. 206
 
|-
 
|  || Hist. Geol. Soc. H.B. Woodward.
 
|-
 
|  || Times 18th June 1889. [Copy of obituary attached to ms.]
 
|-
 
| 1843 || Born December 1st.
 
|-
 
| 1867 || Joined Survey 8th August.
 
|-
 
| 1880 || Resigned 22nd April.
 
|}
 

Latest revision as of 21:03, 1 September 2020

© Natural Resources Wales. All rights reserved. For use contact: Natural Resources Wales
Edward Greenly

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Cofir am Edward Greenly yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.

Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Campwaith pennaf Edward Greenly oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd The Geology of Anglesey (Volume 1 and Volume 2) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.

Mapio Môn[edit]

Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.

Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Ben Peach yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.

Cyfraniadau pwysig i ddaeareg[edit]

Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.

Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd Greenly Methods of Geological Surveying yn 1930 a’i hunangofiant A Hand through Time: Memories Romantic and Geological a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).