Difference between revisions of "User:Scotfot/sandbox"

From Earthwise
Jump to navigation Jump to search
 
(66 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
T W Reader geological photographs, long excursions 1914. Part 1 - index, GA 'Carreck Archive'
+
{{NRW}}
  
[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802447.jp2&y=333&x=374 Link to the album]
+
[[File:Edward Greenly.png|thumb|Edward Greenly]]
  
Open the wiki page and the Album viewer in adjacent windows
+
== Edward Greenly (1861–1951) ==
  
The task is to replace the existing text 'GA001' with the full link to the specific page for the listed item.
+
Cofir am [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.
  
A number of entries have already been done to show what is expected. Note that the Page number links are repeated several times - this is because there are frequently multiple images on an album page.
+
Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams
  
 +
== Edward Greenly (1861–1951) ==
  
1. Note the next row where you need to place link - note the image descriptioon
+
Campwaith pennaf [[Edward Greenly D.Sc.|Edward Greenly]] oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd ''The Geology of Anglesey'' ([http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B01782 Volume 1] and [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=B06824 Volume 2]) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.
  
2. Go to the correct page in the album that matches the description, centre it in the window, note the page number
+
=== Mapio Môn ===
  
3. Click the link button, select and copy the link
+
Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.
  
4. Go to the wiki page, select GA001 and paste the link e.g.  
+
Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i [[Benjamin Neeve Peach - biographical information|Ben Peach]] yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.
  
'''http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375'''
+
=== Cyfraniadau pwysig i ddaeareg ===
  
5. Add enclosing brackets and Page number, insert non-breaking space between the word Page and the actual number e.g. Page 5
+
Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.
  
'''<nowiki>.[http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375 Page&nbsp;5]..</nowiki>'''
+
Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd [[Edward Greenly D.Sc.|Greenly]] ''Methods of Geological Surveying'' yn 1930 a’i hunangofiant ''A Hand through Time: Memories Romantic'' and ''Geological'' a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).
  
6. The link address will be the same for all the images on the page, so it can be copy/pasted for the entries for the other images on the album page.
+
[[Category:Welsh geologists]]
  
 
+
[[Category:Pioneers of the British Geological Survey]]
{| class="wikitable"
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375 Page&nbsp;5]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392411 P804095] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. Engine House.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375 Page&nbsp;5] || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392412 P804096] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. Stack yard  and  Trimming sheds.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375 Page&nbsp;5] || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392413 P804097] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. The Brachiopod shell known as Spirifera Verneuili the natural shape of which is seen in No. 4 becomes contorted owing to slaty cleavage and is called by the Quarrymen a Butterfly - the contorted form is No. 3. [On photo: Scale with legend: Spirifera Verneuili. The 'Delabole Butterfly'].
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802451.jp2&y=305&x=375 Page&nbsp;5] || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392414 P804098] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. The Brachiopod shell known as Spirifera Verneuili the natural shape of which is seen in No. 4 becomes contorted owing to slaty cleavage and is called by the Quarrymen a Butterfly - the contorted form is No. 3. [On photo: Scale with legend: Spirifera Verneuili. The 'Delabole Butterfly'].
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802453.jp2&y=366&x=358 Page&nbsp;7] || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392415 P804099] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. The 'Incline' which has a length of a quarter of a mile.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802453.jp2&y=366&x=358 Page&nbsp;7]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392416 P804100] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. View showing galleries and dip  and  cleavage of the slate. Beds dip S.W. at 26 degrees. Cleavage S.W. at 30 degrees.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802453.jp2&y=366&x=358 Page&nbsp;7]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392417 P804101] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. View down the 'Incline'. The slate is Upper Devonian and of 2 varieties. The one used for roofing and the other for paving slabs.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802453.jp2&y=366&x=358 Page&nbsp;7]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392418 P804102] || Delabole Slate Quarry. North Cornwall, April 10th 1914. General view of the Quarry which is half a mile in length and 700 feet deep.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802455.jp2&y=356&x=358 Page&nbsp;9]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392419 P804103] || Trebarwith. North Cornwall, April 10th 1914. Trebarwith Strand (looking inland).
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802455.jp2&y=356&x=358 Page&nbsp;9]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392420 P804104] || Trebarwith. North Cornwall, April 10th 1914. Gull Rock. Trabarwith Strand.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802455.jp2&y=356&x=358 Page&nbsp;9]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392421 P804105] || Trebarwith. North Cornwall, April 10th 1914. Crush zone above Trebarwith Strand. It lies at the top of the Trambley Cove beds. The slates are thrown into sharp undulations and zigzag folds while the lava shows 'augen' structure of solid cores in a sheared matrix.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802455.jp2&y=356&x=358 Page&nbsp;9]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392422 P804106] || Trebarwith. North Cornwall, April 10th 1914. Crush zone above Trebarwith Strand. It lies at the top of the Trambley Cove beds. The slates are thrown into sharp undulations and zigzag folds while the lava shows 'augen' structure of solid cores in a sheared matrix.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802457.jp2&y=322&x=358 Page&nbsp;11]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392423 P804107] || Port William. North Cornwall, April 10th 1914. Caves where faults have been eroded by the Sea in Dennis Head.
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802457.jp2&y=322&x=358 Page&nbsp;11]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392424 P804108] || Port William. North Cornwall, April 10th 1914. Caves in faults in the Tredorn phyllites forming Dennis Head, Port William. [People in distance].
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802457.jp2&y=322&x=358 Page&nbsp;11]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392425 P804109] || Port William. North Cornwall, April 10th 1914. Viewing the Promised land. Top of Trebarwith Cliff. [Group photo, with backs turned].
 
|-
 
| [http://pubs.bgs.ac.uk/publications.html?pubID=GA001#v=d&z=2&n=5&i=P802457.jp2&y=322&x=358 Page&nbsp;11]|| [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392426 P804110] || Port William. North Cornwall, April 10th 1914. Cave in fault in Tredorn phyllites, Port William.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392427 P804111] || West Quarry, Trebarwith - Woolgarden Phyllites. North Cornwall, April 10th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392428 P804112] || Trebarwith - Sheared lavas. Thrust plane in middle distance. North Cornwall, April 10th 1914. [Little sketch of thrust plane].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392429 P804113] || Looking north from Port William. North Cornwall, April 10th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392430 P804114] || Quarry in Woolgarden Phyllites. West Quarry - Trebarwith. North Cornwall, April 10th 1914. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392431 P804115] || Quarry in Delabole Slate looking towards Dennis Scale. North Cornwall, April 10th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392432 P804116] || Hole Beach. North Cornwall, April 10th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392433 P804117] || Dennis Scale. North Cornwall, April 10th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392434 P804118] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Trevena Valley  and  Keep of King Arthur's Castle.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392435 P804119] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Tintagel Haven  and  Waterfall from the top of the Island.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392436 P804120] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Tintagel Island.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392437 P804121] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. The Waterfall - Tintagel. Added note: Woolgarden phyllites, Thrust, lava.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392438 P804122] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. King Arthur's Castle The Dining Hall showing wall built to rock.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392439 P804123] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. King Arthur's Castle The Dining Hall.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392440 P804124] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. King Arthur's Castle  and  Keep. Added note: Woolgarden phyllites, Barras Nose Beds, Lava, Keep on Barras Nose Beds / Woolgarden beds, Tredorn beds.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392441 P804125] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Tintagel Castle showing the Overthrust. Added note: King A's castle, The Overthrust, Merlin's Cave.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392442 P804126] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Section of Woolgarden Pyllites. Added note: Keep, Barras Nose Beds, Woolgarden Phyllites, Thrust, Trambley Cove Bed, Lava.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392443 P804127] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. The Waterfall from the Interior of Merlin's Cave.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392444 P804128] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. Entrance to Merlin's Cave. Added note: Crush Zone at Thrust Plane.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392445 P804129] || Tintagel. North Cornwall, April 11th 1914. The interior of Merlin's Cave showing the complete perforation of the Rock. Added note: Thrust Plane.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392446 P804130] || Tintagel Haven. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Woolgarden phyllites, Barras Nose Beds, Lava, Keep on Barras Nose Beds / Woolgarden beds, Tredorn beds.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392447 P804131] || Tintagel Haven. North Cornwall, April 11th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392448 P804132] || Barras Nose. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Magnetite Rock at base of lava, Barras Nose Beds.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392449 P804133] || Barras Nose. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Magnetite Rock, Lava, Barras Nose Beds.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392450 P804134] || North Cornwall, April 11th 1914. Magnetite in Rock Barras Nose.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392451 P804135] || North Cornwall, April 11th 1914. Magnetite Rock Barras Nose.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392452 P804136] || Gullastern Bay. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Cambeak, Short Island, Long Island, Willapark, The Bossiney Sisters.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392453 P804137] || Gullastern Bay. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Bossinney [sic] Sisters, Willapark.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392454 P804138] || Trevalga Cliffs. North Cornwall, April 11th 1914. Added note: Saddle Rocks Trambley Cove Beds, Lava, Pliocene Shelf, Long Island, Tredorn phyllites.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392455 P804139] || Elephant Rock Bossiney Woolgarden Phyllites. North Cornwall, April 11th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392456 P804140] || Tylands Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. Sections in Lime silicate hornfels, being baked by the heat of the Granite. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392457 P804141] || Tylands Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. This was originally a calcareous sediment. [Group photo, mostly backs turned but leader visible].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392458 P804142] || Tylands Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. [No photo caption] [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392459 P804143] || Tylands Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. [No photo caption] [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392460 P804144] || Grey Lake Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. Section in White Elvans. The Elvan dyke is quarried for roadstone and is continuous for many miles running from the northern edge of Bodmin Moor south westwards to the sea near Rock. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392461 P804145] || Grey Lake Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. Section in White Elvans. The Elvan dyke is quarried for roadstone and is continuous for many miles running from the northern edge of Bodmin Moor south westwards to the sea near Rock. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392462 P804146] || Grey Lake Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. This rock is a grey porphyritic quartz felsite being coarse grained in the centre with large phenocrysts of pink and yellowish orthoclase feldspar crystals but at its contact with the granite or sediment it is a very fine grained crypto crystalline rock which shows flow lines and spherulites.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392463 P804147] || Grey Lake Quarry, Camelford. North Cornwall, April 12th 1914. This rock is a grey porphyritic quartz felsite being coarse grained in the centre with large phenocrysts of pink and yellowish orthoclase feldspar crystals but at its contact with the granite or sediment it is a very fine grained crypto crystalline rock which shows flow lines and spherulites. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392464 P804148] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Rough Tor from the Camelford side.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392465 P804149] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Rough Tor from Camelford road.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392466 P804150] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Upper slope of Rough Tor showing the blocks of Weathered Granite which give it its name.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392467 P804151] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Bodmin Moor from the top of Rough Tor.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392468 P804152] || Weathered Granite on Showery Tor. North Cornwall, April 12th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392469 P804153] || Weathered Granite on Showery Tor. North Cornwall, April 12th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392470 P804154] || Weathered Granite on Showery Tor. North Cornwall, April 12th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392471 P804155] || Weathered Granite on Showery Tor. North Cornwall, April 12th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392472 P804156] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Weathered surface of Granite. [Old stamp for scale!].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392473 P804157] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Fractured surface of Granite.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392474 P804158] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Showing the position of the Weathered surface (Whitish portion) as detailed in the photograph above. [Person in distance].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392475 P804159] || Rough Tor. North Cornwall, April 12th 1914. Showing the position of the Weathered surface (Whitish portion) as detailed in the photograph above. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392476 P804160] || Rough Tor. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392477 P804161] || Rough Tor. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392478 P804162] || Pentire Head. North Cornwall, April 13th 1914. Pillow lava or Spilite, a pillow showing spongy centre.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392479 P804163] || Pentire Head. North Cornwall, April 13th 1914. Pillow lava showing central hollows of the pillows and alternating concentric bands of solid  and  vesicular rock. Also traces of sediment between the pillows as at A. ['A' marked on photo'].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392480 P804164] || Pentire Head. North Cornwall, April 13th 1914. A Spilite lava flow. This is composed of pillows or sack shaped masses of a round or oval form averaging about 3 feet in diameter. As they were not very fluid the above triangular spaces were left between them which afterwards became filled with chert and crystalline calcite.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392481 P804165] || Pentire Head. North Cornwall, April 13th 1914. A Spilite lava flow. This is composed of pillows or sack shaped masses of a round or oval form averaging about 3 feet in diameter. As they were not very fluid the above triangular spaces were left between them which afterwards became filled with chert and crystalline calcite.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392482 P804166] || Church Hill Quarry. Large central hollow of pillow which consists of a series of alternating concentric bands of solid and amygdaloidal rock. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392483 P804167] || On Pentire Head. The Sermon on the Mount. North Cornwall, April 13th 1914. [Group photo].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392484 P804168] || Spilite Church Hill Quarry. This shows the numerous amygdales which are small and flattened in the outer bands and increase in size toward the centre which is usually hollow hollow as seen above. . North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392485 P804169] || Fault in Daymer Bay. North Cornwall, April 13th 1914. Added note: Fault, Frasnian Beds or B?desheim Beds, Reversed Fault, Famennian Beds or Cypridinen Schiefer.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392486 P804170] || Pentire Haven - Contorted Frasnian beds. North Cornwall, April 13th 1914. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392487 P804171] || Minverite Rock Quarry. North Cornwall, April 13th 1914. Added note: Minverite Rock Quarry.  .
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392488 P804172] || Pentire Haven - Sill in Frasnian beds. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392489 P804173] || Sill of Albite diabase - Cliff Castle. Nicholas Whitley describes how 'he climbed these cones in the confident expectation of finding a Crater but was disappointed.'. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392490 P804174] || Sill of Albite diabase - Cliff Castle. Nicholas Whitley describes how 'he climbed these cones in the confident expectation of finding a Crater but was disappointed.'. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392491 P804175] || Sand Dunes near Rock. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392492 P804176] || Raised Beach, Trebetherie Point. North Cornwall, April 13th 1914. [Group photo].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392493 P804177] || Minverite Quarry - Rock. North Cornwall, April 13th 1914. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392494 P804178] || Minverite Quarry - Rock Section. North Cornwall, April 13th 1914. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392495 P804179] || West Quarry - Rock, Minverite and Adinol. North Cornwall, April 13th 1914. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392496 P804180] || Block of Adinol with Veins of Quartz. North Cornwall, April 13th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392497 P804181] || Bossiney Bay. North Cornwall, April 14th 1914. Added note: Lye Rocks, Willapark, Bossinney [sic] Sisters.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392498 P804182] || Fire Beacon, Tredorn phyllites veined with albite feldspar. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392499 P804183] || St Nectan's Kieve. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392500 P804184] || St Nectan's Kieve showing pot hole. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392501 P804185] || Rocky Valley in Woolgarden Phyllites. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392502 P804186] || Rocky Valley in Woolgarden Phyllites. The stream which has cut down by a series of pot holes and now runs at the bottom of the Gorge. North Cornwall, April 14th 1914. Added note: Barras Nose Beds.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392503 P804187] || The stream which has cut out the gorge known as the Rocky Valley. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392504 P804188] || Grower Gut - junction of Upper Devonian and Carboniferous Rock. North Cornwall, April 14th 1914. Added note: Carboniferous, Upper Devonian, Tredorn phyllites, fault, level of junction.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392505 P804189] || North Cornwall, April 14th 1914. Added note: Grower Rock, Meachard Island, The Beacon radiolarian chert, Penally Point, Entrance to Boscastle Harbour, Willapark, Tredorn Phyllites.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392506 P804190] || North Cornwall, April 14th 1914. Added note: Penally, huge veins of quartz, Eastern Blackapit.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392507 P804191] || Trewethet Quarry. Dyke of schorl and quartz cutting lava due to pneumatolytic action of gases from subterranean granite. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392508 P804192] || North Cornwall, April 14th 1914. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392509 P804193] || Boscastle Harbour and Vallency [sic] Valley. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392510 P804194] || Contorted Carboniferous grits at Penally Point Boscastle. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392511 P804195] || Contorted Carboniferous grits, Penally Point Boscastle. North Cornwall, April 14th 1914. Added note: 'horse' of quartz.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392512 P804196] || The Ladies Window, Trevalga. Typical weathering of Tredorn phyllites. North Cornwall, April 14th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392513 P804197] || Trevose Head. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392514 P804198] || The Quies. Stacks of Albite diabase. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392515 P804199] || Spherulite Adinol. Dinas Head. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392516 P804200] || Sills of Minverite. Cataclews Quarry. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392517 P804201] || Devonian Limestone with veins of Calcite - Dinas Head. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392518 P804202] || Devonian silky phyllite. Dinas Head. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392519 P804203] || Cataclews. North Cornwall, April 15th 1914. Minverite Quarry at Cataclews. These rocks are allied to Diabase but are typically non ophitic and rich in Biotite and brown Hornblende. This sill runs from Cataclews Point and Trevone Bay to the left bank of the River Camel at St Saviour's Cove.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392520 P804204] || Cataclews. North Cornwall, April 15th 1914. Minverite Quarry at Cataclews. These rocks are allied to Diabase but are typically non ophitic and rich in Biotite and brown Hornblende. This sill runs from Cataclews Point and Trevone Bay to the left bank of the River Camel at St Saviour's Cove. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392521 P804205] || Cataclews. North Cornwall, April 15th 1914. Sections of Minverite at Cataclews Point. The Minverite occurs as Sills interfolded with slates. It is at Cataclews a rather fine grained holocrystalline aggregate of deep brown hornblende, biotite, serpentinous pseudomorphs after olivine, small crystals of Augite and decomposed feldspars with abundant grains and needles of apatite and iron ores. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392522 P804206] || Cataclews. North Cornwall, April 15th 1914. Sections of Minverite at Cataclews Point. The Minverite occurs as Sills interfolded with slates. It is at Cataclews a rather fine grained holocrystalline aggregate of deep brown hornblende, biotite, serpentinous pseudomorphs after olivine, small crystals of Augite and decomposed feldspars with abundant grains and needles of apatite and iron ores. [Person].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392523 P804207] || Marble cliffs, Porthmissen, in Upper Devonian limestone. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392524 P804208] || Marble cliffs, Porthmissen, in Upper Devonian limestone. North Cornwall, April 15th 1914. [People].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392525 P804209] || Marble Cliffs Porthmissen - Alternate beds of slate and limestone. North Cornwall, April 15th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392526 P804210] || Marble Cliffs Porthmissen - Alternate beds of slate and limestone. North Cornwall, April 15th 1914. Added note: Fault.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392527 P804211] || Lantern Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Large 'stent' vein left standing.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392528 P804212] || Lantern Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: 'sand pits'.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392529 P804213] || Lantern Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392530 P804214] || Lantern Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Large stent vein seen in middle.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392531 P804215] || Cleaves Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392532 P804216] || Cleaves Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392533 P804217] || Cleaves Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: 'Pigs Eggs' Kaolinized Crystals of Orthoclase. Caudledown. [Annotation on label in photo].
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392534 P804218] || Cleaves Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Caudledown Pit.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392535 P804219] || Carclaze New Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Solid granite.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392536 P804220] || Carclaze New Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Solid granite.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392537 P804221] || Carclaze New Pit. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Sand Pits.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392538 P804222] || Carclaze New Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392539 P804223] || North Goonbarrow showing tourmaline veins. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392540 P804224] || Carclaze Old Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392541 P804225] || Gunbarrow [sic] Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392542 P804226] || Carclaze. North Cornwall, April 16th 1914. Greisen with vein of Quartz and Tourmaline. Added note: Greisen, Tourmaline, Quartz, Greisen.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392543 P804227] || Carclaze Old Pit. North Cornwall, April 16th 1914. The decomposed granite is here traversed by 'Peach' on Quartz schorl tin bearing veins which was originally worked as an open tin mine.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392544 P804228] || Carclaze Old Pit. North Cornwall, April 16th 1914. The decomposed granite is here traversed by 'Peach' on Quartz schorl tin bearing veins which was originally worked as an open tin mine.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392545 P804229] || Carclaze Old Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392546 P804230] || Carclaze Old Pit. North Cornwall, April 16th 1914.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392547 P804231] || St Austell Granite, Gready Quarry. North Cornwall, April 16th 1914. These three photographs shew very well the two sets of vertical jointing. No. 146 shews also horizontal jointing.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392548 P804232] || St Austell Granite, Gready Quarry. North Cornwall, April 16th 1914. These three photographs shew very well the two sets of vertical jointing. No. 146 shews also horizontal jointing.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392549 P804233] || St Austell Granite, Gready Quarry. North Cornwall, April 16th 1914. These three photographs shew very well the two sets of vertical jointing. No. 146 shews also horizontal jointing.
 
|-
 
| GA001 || [http://geoscenic.bgs.ac.uk/asset-bank/action/viewAsset?id=392550 P804234] || St Austell Granite, Gready Quarry. North Cornwall, April 16th 1914. Added note: Quartz Tourmaline rock or 'stent'.
 
|-
 
|}
 

Latest revision as of 21:03, 1 September 2020

© Natural Resources Wales. All rights reserved. For use contact: Natural Resources Wales
Error creating thumbnail:
Edward Greenly

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Cofir am Edward Greenly yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.

Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams

Edward Greenly (1861–1951)[edit]

Campwaith pennaf Edward Greenly oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd The Geology of Anglesey (Volume 1 and Volume 2) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.

Mapio Môn[edit]

Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.

Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Ben Peach yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.

Cyfraniadau pwysig i ddaeareg[edit]

Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.

Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd Greenly Methods of Geological Surveying yn 1930 a’i hunangofiant A Hand through Time: Memories Romantic and Geological a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).