User:Scotfot/sandbox

From Earthwise
Jump to navigation Jump to search
© Natural Resources Wales. All rights reserved. For use contact: Natural Resources Wales
Edward Greenly

Edward Greenly (1861–1951)

Cofir am Edward Greenly yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.

Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams

Edward Greenly (1861–1951)

Campwaith pennaf Edward Greenly oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd The Geology of Anglesey (Volume 1 and Volume 2) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.

Mapio Môn

Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.

Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Ben Peach yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.

Cyfraniadau pwysig i ddaeareg

Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.

Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd Greenly Methods of Geological Surveying yn 1930 a’i hunangofiant A Hand through Time: Memories Romantic and Geological a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).


Hand specimen: Limestone from Durness, Sutherland. P527664
Hand specimen: Limestone from Durness, Sutherland. P527665
Hand specimen: Dolomite from Elphin, Assynt, Sutherland. P527687
Hand specimen: Dolomite from Durness, Sutherland. P527688
Hand specimen: Dolomite from near An Corr-eilean, Eriboll, Sutherland. P527689
Hand specimen: Dolomite from Durness, Sutherland. P527690
Hand specimen: A specimen of Cambrian Pipe rock from south-west of Achnashellach, Strathcarron, Ross and Cromarty. P527691
Hand specimen: Diatomite from Toombridge, Bann Valley, Northern Ireland. P527724
Hand specimen: Dolomite from Eriboll, Sutherland. P527725
Hand specimen: Dolomite from the Durness Limestone, Sarsgrum, Eriboll, Sutherland. P527726
Hand specimen: Dolomite from near Keodale, Durness, Sutherland. P527727
Hand specimen: Dolomite from Keodale, Durness, Sutherland. P527728
Hand specimen: Mottled limestone from Durness, Sutherland. P527729
Hand specimen: Limestone from Durness, Sutherland. P527730
Hand specimen: Limestone from Durness, Sutherland. P527731
Hand specimen: Limestone from Durness, Sutherland. P527732
Hand specimen: Limestone from Eilean Dubh, Durness, Sutherland. P527733
Hand specimen: Limestone from Croisaphuills, Durness, Sutherland. P527734
Hand specimen: Limestone from the Torran area, Strath, Skye, Invernessshire. P527735
Hand specimen: Limestone from the Torran area, Skye, Invernessshire. P527736
Hand specimen: Limestone from the Torran area, Strath, Skye, Invernessshire. P527737
Hand specimen: Limestone from the Torran area, Skye, Invernessshire. P527738
Hand specimen: Brucite marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527739
Hand specimen: Brucite marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527740
Hand specimen: Brucite marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527741
Hand specimen: Brucite marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527742
Hand specimen: Marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527743
Hand specimen: Marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527744
Hand specimen: Marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527745
Hand specimen: Marble from Ledbeg, Assynt, Sutherland. P527746
Hand specimen: Brucite marble from Kilchrist, Locality 3, Skye, Invernessshire. P527747
Hand specimen: Brucite marble from 800 yards north-north-west of Camas Malag, south of Torran, Skye, Invernessshire. P527748
Hand specimen: Brucite marble from the Torran area, Skye, Invernessshire. P527749
Hand specimen: Brucite marble from the Torran area, Skye, Invernessshire. P527750
Hand specimen: Brucite marble from the Torran area, Skye, Invernessshire. P527751
Hand specimen: Brucite marble from the Kilchrist area of Skye, Invernessshire. P527752
Hand specimen: Brucite marble, Cill Chriosd Quarry, Torran, Skye, Invernessshire. P527753
Hand specimen: Brucite marble, Cill Chriosd Quarry, Torran, Skye, Invernessshire. P527754
Hand specimen: Dolomite and calcite vein from Newbigging, Nine Lums, one mile west of Burntisland, Fife. P527755
Hand specimen: Limestone from Freuchie Quarry, Maspie, Falkland, Fifeshire. P527756
Hand specimen: Limestone from White Craigs, Bishop Hill, Kinrossshire. P527757
Hand specimen: Dolomite from Little Raith, Fifeshire. P527758
Hand specimen: Limestone from White Craigs, Bishop Hill, Kinrossshire. P527759
Hand specimen: Baked blaes from Clatteringwell Quarry, Bishop Hill, c. one mile north-east of Kinnesswood, Kinrossshire. P527760
Hand specimen: Limestone from Rothes Lime Works, Balgeddie, half a mile north-north-west of Leslie Bridge, Fifeshire. P527761
Hand specimen: Limestone from near Kirkintilloch, Stirlingshire. P527762
Hand specimen: Limestone from north-east of Queenzieburn, Stirlingshire. P527763
Hand specimen: Limestone from Corrie Burn, Arran, Buteshire. P527764
Hand specimen: Limestone from Thorntonhall Mine (Thorntonhall Lime Works) three miles west of East Kilbride. P527766
Hand specimen: Limestone from Newbigging Limestone Mine, Nine Lums, Burntisland, Fifeshire. P527767
Hand specimen: Limestone from Cults Quarry and Mine, Cupar, Fifeshire. P527768
Hand specimen: Limestone from Lannilane Quarry, Straiton, Ayrshire. P527769
Hand specimen: Limestone from Loch Thom, Renfrewshire. P527770
Hand specimen: Limestone from Ballachullish, Argyllshire. P527771
Hand specimen: Limestone from Dalnatrat, Argyllshire. P527772
Hand specimen: Weathered limestone from Balachullish, Argyllshire. P527773
Hand specimen: Limestone from Loch Kishorn, Ross and Cromarty. P527774
Hand specimen: Nullipore or coralline sand from Dunvegan, Skye, Invernessshire. P527775
Hand specimen: Limestone from Elgol, Skye, Invernessshire. P527776
Hand specimen: Nullipore sands from Craig, Plockton, Invernessshire. P527777
Hand specimen: Limestone from Heast, Skye, Sutherland. P527778
Hand specimen: Limestone from Kilmarie, Skye, Invernessshire. P527779
Hand specimen: Cyrena Limestone from Elgol, Skye, Invernessshire. P527780
Hand specimen: Limestone from Clippens Lime Works, Straiton, Midlothian. P527784
Hand specimen: Limestone from the Blair Atholl Limestone Quarry, Perthshire. P527812
Hand specimen: Limestone from Glenbuchat, Aberdeenshire. P527871
Hand specimen: Limestone from the Lismore Limestone Quarry on Eilean nan Caorach, Lismore, Argyllshire. P527877
Hand specimen: Loch Tay Limestone from Glendaruel House, Argyllshire. P527878
Hand specimen: Ballachulish Limestone from a quarry at Tom an Aoil, Spean Bridge, Invernessshire. P527879
Hand specimen: Limestone from Lismore, Argyllshire. P527880
Hand specimen: Limestone from Swordle, Ardnamurchan, Argyllshire. P527881
Hand specimen: Limestone fron Broadland Quarry, between Drumdelgie and Broadland, Aberdeenshire. P527882
Hand specimen: Limestone from Portsoy Marble Quarry, Banffshire. P527883
Hand specimen: Limestone from Largie, Aberdeenshire. P527884
Hand specimen: Limestone from Goukstone Quarry near Keith, Banffshire. P527885
Hand specimen: Limestone from Loch Clunie, Perthshire. P527886
Hand specimen: Cornstone from Linksfield Quarry, Morayshire. P527887
Hand specimen: Limestone from Randerston, near Fife Ness, Fifeshire. P527888
Hand specimen: Cornstone from Huntley Hill, Brechin, Angus. P527889
Hand specimen: Limestone from Petershill Reservoir, West Lothian. P528153