User:Scotfot/sandbox

From MediaWiki
< User:Scotfot
Revision as of 10:39, 5 January 2022 by Scotfot (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

BGS175: 175th Anniversary Science Symposium of the founding of the British Geological Survey, 28th September, Royal Institution, London

The British Geological Survey is the world's oldest national geological survey and commemorated its 175th anniversary in 2010.

The event was marked by a one-day science symposium on 28 September 2010.

The symposium showcased our world-class science and technologies, demonstrating their relevance, societal benefits and positive impacts in addressing 21st century challenges; including living with environmental change, energy and natural resource security, rising CO2 emissions and geohazards.

Peak metal: Scarcity of supply or scare story?
Bronze Age Mediterraneans may have visited Stonehenge
Modelling of Icelandic volcanic ash particles

The event was attended by influential stakeholders including representatives from government, industry, academia, international geological surveys, students and the national media.

Guest speakers included Dr Marcia McNutt, and Professor Iain Stewart.

Britain's best-known natural history film-maker, Sir David Attenborough, featured in the panel discussion to close the symposium.

About the British Geological Survey, 2010.

Win a place at BGS175

The winners of a VIP day at the science symposium, featuring Sir David Attenborough, are listed in the table below.

Jonathan Wyatt, SHROPSHIRE Paul Colinese, LONDON
John Williams, SURREY Sophie Hibben, KENT
Lisa Allan, LONDON Rob Flanders, CHESHIRE
Vince Piper, BUCKINGHAMSHIRE Steven Cadman, SURREY
Sahja Haji, LONDON Litsa Breingan, LONDON
Paul Dotteridge, HERTFORDSHIRE Stephen Metheringham, BUCKINGHAMSHIRE
Milo Brook, OXFORDSHIRE Catherine Unsworth, LONDON

About the day

Symposium agenda

Download the oral programme 200 KB pdf

Keynote speakers and special guests

Video link : https://www.youtube.com/watch?v=8NstzDgR4fE

Sir David Attenborough wrote and narrated BBC's Uncovering Our Earliest Ancestor Image
Marcia McNutt, USGS Director, in the Introduction to The National Map
Professor Iain Stewart in the BBC's How Earth Made Us. Iain tells the epic story of how the planet has shaped our history.

Presentations

Video: Panel session, featuring: Sir David Attenborough, Marcia McNutt (Director, USGS) Iain Stewart (Chair), Randy Parrish (Head of NIGL), Kathryn Goodenough (Geologist, BGS), Mike Ellis (Head of Climate Science, BGS). Closing remarks by Jon Gluyas (BGS Board Chair), and BUFI poster prize presentation.

Morning session A
Opening address John Ludden, Executive Director, BGS
About the BGS - 175 years of geoscience
Twenty-first century survey Denis Peach, Chief Scientist, BGS
Acuity, accuracy and application: from systematic geological mapping to responsive 3D+ surveys Martin Smith, Head Geology & Landscape, BGS
From watercolour to web Keith Westhead, Head Knowledge Exchange, BGS
Keynote: Facing tomorrow’s challenges with integrated science Marcia McNutt, Director, USGS
Morning session B
OneGeology: improving access to geoscience globally Ian Jackson, Chief of Operations, BGS
North American liaisons Garth Earls, Director, GSNI
Arabian adventures: geological mapping and climate change in Arabia Andrew Farrant, Geologist, BGS
Groundwater animals: extending our understanding of biodiversity in the UK Louise Maurice, Groundwater ecologist, BGS
Life just got complicated Dr Phil Wilby, Geologist, BGS
Afternoon session A
Predict or prepare: natural hazards and human disasters David Kerridge, Head Earth Hazards & Systems, BGS
Groundwater, health and livelihoods in Africa Alan MacDonald, Hydrogeologist, BGS
Marine exploration Robert Gatliff, Head Marine Geoscience, BGS
Carbon capture and storage (CCS):demonstrating the concept Andy Chadwick, Head CO2 Storage Research, BGS
Future energy: renewable energy dividends from our coal mining legacy Diarmad Campbell, Chief Geologist, Scotland, BGS
Keynote: The human planet Iain Stewart, Professor of Geosciences, Communication, University of Plymouth
Afternoon session B
Malthus revisited? Population growth, environmental change and resource limits Andrew Bloodworth, Head Minerals & Waste, BGS
Looking forward to making predictions: BGS’s role in the next decade and beyond. Andrew Hughes, Hydrogeologist, BGS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

© Natural Resources Wales. All rights reserved. For use contact: Natural Resources Wales

Edward Greenly (1861–1951)

Cofir am Edward Greenly yn bennaf am ei arolwg daearegol o Ynys Môn, gwaith y bu wrthi am bron pum mlynedd ar hugain o’i fywyd.

Image caption: Edward Greenly. Llun trwy garedigrwydd Terry Williams

Edward Greenly (1861–1951)

Campwaith pennaf Edward Greenly oedd cwblhau arolwg daearegol manwl o Ynys Môn. Cyhoeddwyd The Geology of Anglesey (Volume 1 and Volume 2) mewn dwy gyfrol yn 1919 ac yna yn 1920 fap daearegol ar y raddfa un fodfedd i’r filltir. Er bod rhannau o’r gwaith wedi’u diweddaru yn ystod y degawdau dilynol, erys ei astudiaeth yn glasur o fri rhyngwladol.

Mapio Môn

Wrth fapio ynys Môn, gwnaeth Greenly ddefnydd mawr o syniadau tectonig a ddatblygodd wrth iddo fynd i’r afael â gwaith maes cynharach yn Ucheldiroedd yr Alban. Roedd tair prif broblem yn ei wynebu: prinder brigiadau da, yn enwedig mewn ardaloedd mewndirol allweddol bwysig; presenoldeb creigiau gorchuddiol clytiog yn cuddio yn aml y baslawr Cyn-Gambriaidd hŷn; a phresenoldeb toriadau tectonig megis ffawtiau a chylchfaoedd croesrym a oedd yn aml yn rhwystro’r gwaith o gydberthyn gwahanol ddilyniannau o greigiau. Chwaraeodd ei wraig Annie Greenly (Barnard gynt), a oedd yn rhannu ei ddiddordeb mewn daeareg a diwinyddiaeth, rôl hollbwysig drwy baratoi’r mynegai i’w gyfrol.

Ganed Greenly ym Mryste ac fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Clifton. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain, cyn ymuno â’r Arolwg Daearegol yn 1889. Yn gyntaf, bu gofyn iddo baratoi arolwg o Ucheldiroedd gogledd-orllewin yr Alban. Daeth yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Ben Peach yr oedd ei archwiliadau wedi bod yn gyfrwng i ddatrys adeiledd cymhleth yr Alban (gan gynnwys adnabod a sylweddoli arwyddocâd Gwthiad Moine). Rhoddodd Greenly y gorau i’w waith gyda’r Arolwg yn 1895 er mwyn iddo, o’i ben a’i bastwn ei hun. roi cychwyn ar ei arolwg o Ynys Môn.

Cyfraniadau pwysig i ddaeareg

Yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniadau pwysig i ddaeareg, cafodd Edward Greenly ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o gymdeithasau daearegol Caeredin a Lerpwl, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Môn. Dyfarnwyd iddo Fedal Lyell, fawr ei bri, y Gymdeithas Ddaearegol yn 1920, medal Cymdeithas Ddaearegol Lerpwl yn 1933 a doethuriaeth er anrhydedd Prifysgol Cymru yn 1920.

Ar y cyd â Howel Williams, cyhoeddodd Greenly Methods of Geological Surveying yn 1930 a’i hunangofiant A Hand through Time: Memories Romantic and Geological a ymddangosodd yn 1938. Bu farw ym Mangor yn 1951 ac yn briodol iawn fe’i claddwyd ym mynwent Llangristiolus, Ynys Môn. Mae ei fedd wedi’i gyfnodi’n Safle Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (RIGS).